julkaisutiedot

Handelshaus Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7

27755 Delmenhorst

E-Mail: info@legler-online.com

Puhelin: 04221 / 97302-40

Omistajat:

Ingo Legler
Holger Legler
Timo Sommer (Toimitusjohtajat)

Amtsgericht Oldenburg, HRA 140288
Ust-ID Nr. DE 177375305
ALV-tunniste: DE 177375305

Online-tarjonnan sisältö

Yritys Handelshaus Legler (seuraavassa ”Tekijä”) ei vastaa tarjottavien tietojen ajankohtaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai laadusta. Sellaiset Tekijää vastaan esitetyt korvausvaatimukset, jotka liittyvät materiaalisiin tai aatteellisiin tarjottujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten ja puutteellisten tietojen käytöstä johtuviin vahinkoihin, suljetaan kokonaan pois, mikäli Tekijän ei voida todistaa syyllistyneen tahallisuuteen tai karkeaan huolimattomuuteen. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia. Tekijä nimenomaisesti pidättää oikeuden muuttaa, täydentää ja poistaa osia sivuista tai koko tarjonnan ilman erityisilmoitusta tai lopettaa julkaisun toistaiseksi tai kokonaan.

Suunnittelu ja toteutus verkkosivuilla

Weiß & Partner

Weiß GmbH & Co. KG

www.weiss-partner.com

Viitteet ja linkit

Tekijän vastuualueen ulkopuolella oleviin vieraisiin Internet-sivuihin viittaaminen suoraan tai epäsuorasti johtaisi korvausvelvollisuuden voimaanastumiseen vain siinä tapauksessa, että Tekijä tuntee sivujen sisällöt ja hänen olisi tällöin teknisesti mahdollista ja järkevää estää oikeudenvastaisten sisältöjen käyttö. Tekijä ilmoittaa tästä syystä nimenomaisesti, että vastaavilla linkitetyillä sivuilla ei linkkien asettamisen ajankohtana ollut laitonta sisältöä. Tekijällä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa linkitettyjen/liitettyjen sivujen tämänhetkiseen tai tulevaan laadintaan tai sisältöön. Tästä syystä hän pidättäytyy nimenomaisesti kaikkien niiden linkitettyjen/liitettyjen sivujen sisällöistä, joita on muutettu linkkien asettamisen jälkeen. Tämä lausunto koskee kaikkia oman Internet-tarjonnan sisälle asetettuja linkkejä ja viitteitä sekä vieraiden Tekijän käyttöön tarjoamiin vieraskirjoihin, keskustelufoorumeihin ja postituslistoihin kirjoittamia viestejä. Laittomista, virheellisistä tai vajavaisista sisällöistä sekä erityisesti mainitunlaisten tarjottujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä johtuvista vahingoista vastaa ainoastaan sen sivun tarjoaja, johon on viitattu, ei siis se, joka vain viittaa linkeillä kyseiseen julkaisuun.

Ote, laki telepalvelujen käytöstä (Teledienstegesetz – TDG, Saksa):

§ 5 Vastuunalaisuus

(1) Palveluntarjoajat ovat yleisten lakien mukaan vastuussa omista sisällöistään, joita he tarjoavat käyttöön.

(2) Palveluntarjoajat ovat vastuussa käyttöön tarjoamistaan vieraista sisällöistä vain silloin kun he tuntevat kyseiset sisällöt ja heidän on teknisesti mahdollista ja järkevää estää niiden käyttö.

(3) Palveluntarjoajat eivät ole vastuussa sellaisista vieraista sisällöistä, joihin käsiksipääsyyn he vain tarjoavat mahdollisuuden. Automaattinen ja lyhytaikainen käyttäjän kyselyyn perustuva vieraiden sisältöjen tarjoaminen on mahdollisuuden tarjoamista käsiksipääsyyn.

(4) Yleisten lakien edellyttämät velvollisuudet oikeudenvastaisten sisältöjen käytön estämiseen pysyvät ennallaan, jos televiestintäsalaisuuden telekommunikaatiolain § 85:n mukaisesti huomioiva palveluntarjoaja saa tiedon näistä sisällöistä ja estäminen on hänelle teknisesti mahdollista ja järkevää.

Tekijän- ja tunnusmerkkioikeus

Tekijän on pyrittävä huomioimaan kaikissa julkaisuissa käytettyjen grafiikoiden, äänidokumenttien, videosekvenssien ja tekstien tekijänoikeudet, käyttämään itse laatimiaan grafiikoita, äänidokumentteja, videosekvenssejä ja tekstejä tai hyödyntämään lisensoituja grafiikoita, äänidokumentteja, videosekvenssejä ja tekstejä. Kaikkiin Internet-tarjonnan sisällä mainittuihin ja mahdollisesti kolmannen osapuolen suojaamiin kauppa- ja tavaramerkkeihin pätevät rajoittamattomasti kulloinkin voimassa olevan tunnusmerkkioikeuden määräykset ja tuolloin omistajiksi ilmoittautuneiden tahojen hallintaoikeudet. Pelkän nimen perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että kauppamerkki ei olisi kolmansien osapuolten oikeuksien suojaama! Julkaistuja, Tekijän itse laatimia kohteita koskeva tekijänoikeus (copyright) säilyy sivujen tekijällä. Sellaisten grafiikoiden, äänidokumenttien, videosekvenssien ja tekstien monistaminen tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa ilman Tekijän nimenomaista suostumusta on kielletty.